انسان موجود زیبای اخلاقی

 

نیما صورتگر، استاد دانشگاه

انسان موجود زیبای اخلاقی است. رفتار، کردار و پندار انسان، به بزرگی و شکوه انسانیت‌اش دلالت دارد. خوب بودن، مهربانی کردن و اخلاق نیک پیشه کردن به انسان، موقف و جایگاه اجتماعی رقم می‌زند. شخصیت اخلاقی انسان‌ها در میزان تاثیرگذاری‌شان در اجتماع اثرگذار و تعیین‌کننده است. اعتماد انسان‌ها بر انسان‌های دیگر از روی شخصیت و اخلاق فردی شان شکل می‌گیرد. اخلاقیات تنها مختص به بازندگان و درویش‌صفتان نیست. اخلاقیات ویژگی برجسته‌ای انسان‌ها صادق، درست‌کار و درست‌گفتار و قوی است. ضعف انسان‌ها در نادرستی، فریب‌کاری، خیانت، دروغ، تذویر، حیله و نیرنگ گره خورده است. انسان‌های بد، بخاطر بدی شان نمی توانند خوب بخوابند، آنها نمی توانند با رضایت و غرور در مورد کارهای شان تامل کنند؛ اما برعکس زندگی توآم با اخلاقیات قرین شادی و آرامش خواهد بود. رفتارهای نامطلوب ما تنها به ضرر رشد فردی و سعادت ما تمام می شود.

مهربانی، صداقت، رواداری، همدیگرپذیری، نیکی کردن و… فضایلی است که به خوشبختی اجتماع انسانی نیز می‌انجامد. انسان‌های جنایت‌پیشه و شرور نظم اجتماع را برهم زده و سبب پریشانی در اوضاع و احوال می‌گردند. هدفم از نگاشتن این گفته‌ها این است که توجه جدی به امر اخلاقی در درون خانواده، مکتب، اجتماع و دانشگاه از نیازهای مبرم جامعه امروزی ما پنداشته می‌شود.

متاسفانه تاجایی که دیده می‌شود فضایل اخلاقی در اجتماع ما کمرنگ شده است. میزان شرارت‌ها و نادرستی‌ها چنان اشاعه یافته است که فضای غالب گفتمان اجتماعی را از خود کرده است. امر اخلاقی در این فضای یاس‌آور و غمناک کمرنگ و در بسا موارد به انسان‌ها جسارت بخشیده تا همنوا با فضای کلی باشند. حالا‌آنکه می‌شود روی فضایل اخلاقی در جامعه کار کرد.

بسیاری‌ها به این باور رسیده اند که خوب بودن تاوان‌های زیاد دارد. می‌گویند بسیاری افرادی که به خود سخت می‌گیرند، خوبی و نیکی پیشه می‌کنند ولی دچار بد اقبالی های می‌شوند. این بد اقبالی می‌تواند بستگی به شانس داشته باشد. حالا‌آنکه در تمام ادیان، اداور تاریخی انسان به خوبی و نیکی فراخوانده شده از آیین زردشت گرفته که مبنای آن بر” گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک” است تا تمام متن های مقدس و ادیان الهی. کرامت انسانی در فضایل اخلاقی او تعریف شده است. پس بر ماست که در شکوفایی، تعمیم و ترمیم فضایل اخلاقی نسل امروز خود از مکتب گرفته تا دانشگاه و اجتماعات مسوولانه عمل کنیم. بر ما استادان و مربیان است که در کنار آموزش و پرورش توجه جدی به فضایل اخلاقی و ارزش‌های انسانی نمایم تا باشد نسل درست‌کار و درست‌گفتار را تقدیم جامعه نمایم.

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews