رسانه و حوزه عمومی
  نویسنده‌گان: کفایت حمیدی استاد دانشگاه لاپیزیک و ابومسلم خراسانی پژوهشگر دانشگاه لایپزیک در سال ۲۰۲۲- ۲۰۲۳ بنیاد فولکس آلمان یک نهاد غیر انتفاعی برای ارتقاء پژوهش‌های اجتماعی با همکاری دانشگاه لایپزیک برنامه‌ای را روی دست گرفته است که در آن زمنیه‌های پژوهش برای شش پژوهشگر افغانستانی را مساعد می‌کنند...
 رها احمدی؛ کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی   چکیده با گسترش علم و افزایش آگاهی بشر بر مراحل رشدی و سلامت انسانی به این نتیجه می‌رسیم که دوران کودکی نقش مهم و غیرقابل انکاری بر فرد دارد. امروزه پدیده‌ی کودک کار به‌عنوان یک مساله‌ی پیچیده‌ی اجتماعی از جنبه‌های متفاوت مورد تحقیق...
رسانه و حوزه عمومی
  نویسنده‌گان: کفایت حمیدی استاد دانشگاه لاپیزیک و ابومسلم خراسانی پژوهشگر دانشگاه لایپزیک در سال ۲۰۲۲- ۲۰۲۳ بنیاد فولکس آلمان یک نهاد غیر انتفاعی برای ارتقاء پژوهش‌های اجتماعی با همکاری دانشگاه لایپزیک برنامه‌ای را روی دست گرفته است که در آن زمنیه‌های پژوهش برای شش پژوهشگر افغانستانی را مساعد می‌کنند...
رسانه
  عتیق اروند کووید ـ ۱۹؛ حاصل جمع شایعه، خرافه و تئوری توطئه در بخش «سوبژکتیویتۀ خرافی» با تفسیر آلتوسر از تبیین ایدئولوژی در اندیشۀ اسپینوزا مواجه شدیم. دیدیم که آلتوسر چگونه می‌کوشد تا نسبتی میان شناخت نوع اول (شناخت خیالی) و پراکنده شدن و توسیع شایعه و خرافه، و...
مهین میلانی یک: هر اتفاقی ریشه در تعصبات مذهبی دارد و در یک کلام ناموس رانش حرکت است در کتاب «تنها آمده». ملا قوماندان که از زن‌ها بدش می‌آید، همچنان که در قرآن زن را ضعیفه و نصفه می‌خوانیم و بسیار شعرای کلاسیک ما رابطه با زن را کسرشان دانسته‌اند،...
عباس اسدیان در رساله‌ی گرگیاس -یکی از رسالات افلاطون و نیز نام یکی از سوفسطائیان نام‌ور در یونان باستان- محوریت بحث بر سر مساله‌ی تقابل فلسفه با «سخن» است. از آن‌جایی‌که آثار افلاطون در قالب‌ گفت‌وگو به نوشتار درآمده، رساله‌ی گرگیاس نیز به ترتیب با گفت‌وگوهای سقراط با گرگیاس، پولوس...
عبدالله سلاحی   از رعیت به شهروند، ژست را بیش‌تر در گفتار و واژه‌هایی می‌بیند که از زبان حاکمان برای خطاب قرار دادن مردم استفاده می‌شود. منظور من از «خطاب قرار دادن» نه فقط معنی سخن گفتن با مردم که بیش‌تر ادایی که در هنگام سخن به بدن مفهومی داده...

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews