اهمیت حضور زنان در صفوف پولیس

زنان و امنیت

روح افزا امین؛ کارشناسی ارشد جنسیت و مطالعات زنان

شایستگی و موفقیت پولیس در اجرای امور محوله منجمله: حوصله مندی، بی‌طرفی (غیرجانبداری) در تطبیق قانون اساسی به صورت مناسب و ضروری هویدا می‌گردد و مدیون زحماتی است که وی در جریان آموزش و پرورش به خاطر مسلکی و مدیرشدن در میدان تعلیم، عرق ریزی شبانه روزی می نماید.

تحقیقات نشان داده که در بسیاری از کشورهای جهان، مردم نگاه بدبینانه‌ای نسبت به پولیس زن دارند. آنان، پولیس را عاملی در خدمت قدرت و علیه خود تلقی می کنند. همکاری و مشارکت مردم با پولیس در جهت نظم و امنیت اجتماعی مستلزم وجود رابطه اعتماد آمیز بین مردم و پولیس است؛ زیرا اعتماد بستر تعاملات و روابط اجتماعی و کانون اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی است و ایجاد ارتباط و تعامل پایدار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تا حد زیادی به اعتماد و میزان آن بستگی دارد؛ چنانکه بدون وجود اعتماد، ارتباط برقرار نمی شود.

نیاز است حضور زنان در پولیس ملی افغانستان، پُر رنگ شود. نیاز است تا ذهنیت‌ها در اجتماع در برابر این‌که نیروهای امنیتی افغانستان به حضور زنان ضرورت دارند، تغییر کند تا این نیروها مشکلات اجتماعی را حل بکنند. عوامل زیادی هم وجود دارد؛ اما عمده‌ترین دلیل که نهاد امنیتی در این قسمت پیش قدم باشد، مشکلات اجتماعی و چالش‌های سنتی در اجتماع است که با تأسف با گذشت سال‌ها هنوزهم ذهنیت ها تغییر نکرده و حضور خانم ها را در نهادهای امنیتی و عرصه نظامی کمرنگ ساخته است؛ در حالی که بدون حضور زنان در پولیس ملی افغانستان، ما به امنیت اجتماعی و روانی نخواهیم رسید.

از طرف دیگر تحصیل و مشارکت سیاسی زنان باهم رابطه ای ارگانیک دارد. فقط زنانی که از شعور سیاسی و نظامی برخوردار اند، موقف روشن در قبال مشارکت سیاسی و نظامی زنان در روند تحولات کشور دارند. تنها سواد به معنی خواندن و نوشتن کافی نیست؛ بلکه درک وسیع از سیاست و قضایای ماحول آن برای مشارکت سیاسی زنان مهم است. بدون شک عقب‌مانی زنان در عرصه اقتصادی و سهم کمرنگ آنها در صحنه اقتصاد کشور مانند عرصه های دیگر زنده گی اجتماعی ریشه در عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد؛ از این‌رو باید برخلاف نگاه ‌های سنتی و ارزشی که نابرابری جنسی را معلول نابرابری جنسیتی و یا ناتوانی ‌های فزیکی و بیولوژیکی زنان می داند، با یک رویکرد آسیب ‌شناسانه در پی ریشه های واقعی این نابرابری بود؛ زیرا تنها و تنها از طریق این ریشه ‌های عینی و واقعی است که می توان به درمان و تداوی این معضل اجتماعی پرداخت. ورنه هما‌نگونه که تاریخ معاصر ما در بیش از دو و نیم قرن گذشته شاهد آن بوده است، زنان در آینده همچنان نقش و سهم بایسته و شایسته خود را در عرصه اجتماعی و اقتصادی به دست نمی ‌آورند.

افغانستان در سطح جهانی تنها کشوری است که در ترکیب نیروهای پولیس این کشور، زنان کمترین سهم را دارند. این مشکل بیشتر ناشی از فروپاشی نظام اجتماعی در طول سال های جنگ، ارزش ها و هنجارهایی فرهنگ سنتی حاکم در این کشور می باشد. از این لحاظ، زنان در افغانستان از حقوق و آزادی‌های انسانی و اجتماعی کمتری برخوردار هستند. به مشکلات زنان پولیس باید رسید‌ه‌گی بخصوص شود؛ چراکه اهمیت و نقش زنان در صفوف پولیس، بسیار حیاتی است. شماری از نماینده‌گان پولیس زن در ولایت ‏‌ها با بیان این مطلب، می گویند: “پولیس‏ ‌اناثیه در بیشتر ولایات فاقد جای جدا برای تبدیل لباس، دستشویی مجزا و همین طور کودکستان برای اطفال‏ شان هستند.”

مهمترین عاملی که می تواند به امنیت یک جامعه کمک نماید، ایجاد اعتماد و همکاری متقابل میان پولیس و جامعه است. وقتی پولیس موفق است که جامعه را با خود داشته باشد و همه اقشار جامعه از استاد دانشگاه گرفته تا مامور نظافت شهرداری این احساس را داشته باشند و احساس مسوولیت کنند که پولیس فرزند همین جامعه است؛ ولو به پیمانه ای خیلی کوچک هم باشد ـ کمک معنوی نماید تا پولیس بهتر بتواند امنیت جامعه را تأمین نماید.

اگر نیک نگریسته شود اقدامات بیشتری نیاز است تا پولیس های زن را در صفوف پولیس ملی افغانستان جذب، آموزش و محافظت نمود. این یک گام ارزشمند برای تقویت و حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان بوده و نقش ارزنده ای را در توسعه و ایجاد یک فضای صلح و ثبات بازی خواهد کرد.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews