از رعیت به شهروند؛ ژست به‌منزله‌ی تبلور حافظه‌ی تاریخی

از رعیت به شهروند
از رعیت به شهروند

از رعیت به شهروند؛ ژست به‌منزله‌ی تبلور حافظه‌ی تاریخی

از رعیت به شهروند
از رعیت به شهروند

کتاب «از رعیت به شهروند» مقاله‌ای بلند پیرامون یک‌ونیم قرن ژست سیاسی در تاریخ افغانستان بود که به همت ماهنامه‌ی نون و همکاری انتشارات امیری تبدیل به کتابی با قطع جیبی شد.

این کتاب کوچک، بخشی از فیگورهای سیاست‌مداران ـ از دربار امیر شیرعلی‌خان تا ارگ اشرف‌غنی ـ و عکس‌های مردم معمولی را نشانه‌شناسی کرده تا برای مخاطب خطی از سیر دیالکتیکی مفاهیمی چون «رعیت»، «ملت»، «اخوت»، «امت»، «خلق» و «شهروند» را ترسیم کند و در آخر نشان دهد که چرا «مردم» مفهومی توأمان بالفعل و بالقوه است.

انتشارات امیری

نشانی: کابل، جاده آسمایی، جوی شیر، بازار کتابفروشی‌ها، کوچه چهارم.

همچنین: پل سرخ، مارکیت ملی، انتشارات امیری.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews