بیلی آیلیش، صدای رام ناشدنی

بیلی آیلیش، صدای رام ناشدنی

نیلاب موج سلام

بیلی آیلیش هژده ساله که از پیروزمندترین و سخت‌گیرترین هنرمندان نسل‌اش است بخاطر به تن نمودن تنپوش‌های دو شماره کلانتر دلیل می‌آورد، “نمی‌خواهم بخاطر زشتی یا زیبایی باسنم سوژه شوم بل از بابت هنرم”. ارچند او دو، سه هفته پیش روی ستیژ بالا تنه‌ی خود را فراروی چشم‌های دلبسته‌گانش از تن کشید؛ اما این کنش را اعتراض در برابر منفی سازی اندام زنان نامید. به بیان دیگر، یک زن نباید بخاطر کاستی‌ها یا زیبا نبودن اندام‌اش بشرمد.
در حالی که از مدونای آن زمان تا شکیرا، لوپز، ریانا، سویفت و دیگران بیشتر با نمایش تن و تجارت افراطی شو صاحب نام و شهرت شده‌اند. این که نمایش اندام تاکجا پذیرفتنی یا ردنمودنی و بر بنای کدام دلایل پاره‌ی هنر یا ابتذال است، سخن دیگر است. هنر و ابتذال یک گام از هم دور اند. بیلی آیلیش با نخستین آهنگ‌اش، “چشم‌های اوقیانوسی” (پشتیبان، سرایشگر تصنیف‌ها و برترین دوست او برادرش است) و سپس با کارهای توفانی چون “بچه‌ی خراب” و “یک دوست را دفن کن” نشان داد که هنرمند است. آیلیش خود را یک دختر منزوی و دیپرس تعریف می‌کند. دیپریشن، گرایش به تأیید پوچی زندگی و دیوانگی‌هایی آگنده با شادمانی در سرودها خود او را تصویر می‌کنند. واما صدای بی بدیل، جنون‌زده و رازآگنده‌اش چنان مرزها را شکست که هنرسازان و شهرت سازان هردو به دنبالش افتادند و برای نوترین فلم جیمزباند “وقت مردن نیست”، صدای او را به عنوان جوانترین آهنگسرا در تاریخ فلم‌های جیمز باند برگزیدند.

هر آن چه می‌خواستم از بیلی آیلیش
برگردان از آلمانی: نیلاب موج سلام
مارچ دوهزار و بیست
متن اصلی: انگلیسی
متن‌های انگلیسی و آلمانی در پای برگردان

“هر آن چه می‌خواستم”

خواب دیدم
هرآن چه می‌خواستم را به دست آوردم
نه آن چه تو فکر می‌کنی
و اگر راست بگویم
خواب وحشتناک را می‌ماند
به هر کسی که برایش اهمیت خواهم داشت
فکر کردم خواهم پرید (جهش)
لذا خود را از فراز پل فرو افگندم
نه کسی گریست (گریست، گریست، گریست، گریست)
نه کسی پی برد
دیدم درست آن جا ایستاده اند
فکر کردم، شاید بخاطر من پریشان باشند
خواب دیدم
هر آن چه می‌خواستم را به دست آوردم
اما وقتی بیدار می‌شوم می‌بینم
تو با من
و تو می‌گویی: تا وقتی این‌جاستم کسی نمی‌تواند آسیبت رساند
نمی‌خواهم در این جا دروغ بگویم اما تو می‌توانی بیاموزی
کاش می‌توانستم گونه نگاهت به خودت را دگرگون سازم
به شگفت نه آیند که چرا می‌شنوند ارزشت را ندارند
تلاش کردم فریاد برآرم
اما سرم زیر آب بود
آنان ناتوانم نامیدند
انگار از بیخ بته باشم
خواب وحشتناک را می‌ماند
اما به نظر می آمد، آنان درست آن جا باشند
مثل این که دیروز یک سال پیش بوده باشد
اما نمی‌خواهم کسی بداند
زیرا اکنون هرکه به من نیاز دارد
و نمی‌خواهم تنهای شان بگذارم
خواب دیدم
هر آن چه می‌خواستم را به دست آوردم
اما وقتی بیدار می‌شوم می‌بینم
تو با من
و تو می‌گویی: تاوقتی این‌جاستم کسی نمی‌تواند آسیبت رساند
نمی‌خواهم در این جا دروغ بگویم
کاش می‌توانستم گونه نگاهت به خودت را دگرگون سازم
به شگفت نه آیند که چرا می‌شنوند ارزشت را ندارند
آن گاه اگر همه چیز را می‌دانستم، آیا دگرباره چنان می‌کردم؟
آیا دگرباره چنان خواهم کرد؟
آن گاه اگر همه چیز را می‌دانستم، آیا دگرباره چنان می‌کردم؟
آیا دگرباره چنان خواهم کرد؟
اگر می‌دانستند که چه گفته اند، مستقیم به مغزم فرو می‌رفت
به جای آن چه می‌گفتند؟
آن گاه اگر می‌دانستم، آیا دگرباره چنان می‌کردم؟
آیا دگرباره چنان خواهم کرد؟
اگر می‌دانستند هر آن چه گفته اند، مستقیم به مغزم فرو می‌رفت
به جای آن، چه می‌گفتند

 

 

 

متن آلمانی

ich hatte einen Traum
Ich habe alles bekommen, was ich wollte
Nicht was du denkst
Und wenn ich ehrlich bin
Es könnte ein Albtraum gewesen sein
An alle, die sich Sorgen um mich machen
Ich dachte, ich könnte fliegen
Also stieg ich vom Goldenen
Niemand hat geweint
Niemand hat es bemerkt
Ich sah sie genau dort stehen
Ich dachte, sie könnten sich Sorgen um mich machen
ich hatte einen Traum
Ich habe alles bekommen, was ich wollte
Aber wenn ich aufwache, sehe ich

Du mit mir
Und du sagst: Solange ich hier bin, kann dich niemand verletzen
Ich will hier nicht lügen, aber du kannst es lernen
Wenn ich die Art ändern könnte, wie du dich selbst siehst
Sie würden sich nicht wundern, warum Sie hören, sie verdienen Sie nicht
Ich habe versucht zu schreien
Aber mein Kopf war unter Wasser
Sie nannten mich schwach
Als ob ich nicht nur jemandes Tochter wäre
Könnte ein Albtraum gewesen sein
Aber es fühlte sich so an, als wären sie genau dort
Und es fühlt sich an wie gestern vor einem Jahr
Aber ich möchte niemanden wissen lassen
weil jetzt jeder etwas von mir will
Und ich möchte sie nicht im Stich lassen
ich hatte einen Traum
Ich habe alles bekommen, was ich wollte
Aber wenn ich aufwache, sehe ich
Du mit mir
Und du sagst: Solange ich hier bin, kann dich niemand verletzen
Ich will hier nicht lügen, aber du kannst es lernen
Wenn ich die Art ändern könnte, wie du dich selbst siehst
Sie würden sich nicht wundern, warum Sie hören, sie verdienen Sie nicht
Wenn ich dann alles wüsste, würde ich es wieder tun?
Würde ich es nochmal machen?
Wenn sie wüssten, was sie sagten, würde es direkt zu meinem Kopf gehen
Was würden sie stattdessen sagen?
Wenn ich dann alles wüsste, würde ich es wieder tun?
Würde ich es nochmal machen?
Wenn sie wüssten, was sie sagten, würde es direkt zu meinem Kopf gehen
Was würden sie stattdessen sagen?

متن انگلیسی

 

I had a dream
I got everything I wanted
Not what you’d think
And if I’m bein’ honest
It might’ve been a nightmare
To anyone who might care
Thought I could fly (Fly)
So I stepped off the Golden, mm

Nobody cried (Cried, cried, cried, cried)
Nobody even noticed
I saw them standing right there
Kinda thought they might care (Might care, might care)

I had a dream
I got everything I wanted
But when I wake up, I see
You with me

And you say, “As long as I’m here, no one can hurt you
Don’t wanna lie here, but you can learn to
If I could change the way that you see yourself
You wouldn’t wonder why you hear ‘they don’t deserve you’”

I tried to scream
But my head was underwater
They called me weak
Like I’m not just somebody’s daughter
Coulda been a nightmare
But it felt like they were right there
And it feels like yesterday was a year ago
But I don’t wanna let anybody know
Cause everybody wants something from me now
And I don’t wanna let ’em down

I had a dream
I got everything I wanted
But when I wake up, I see
You with me

And you say, “As long as I’m here, no one can hurt you
Don’t wanna lie here, but you can learn to
If I could change the way that you see yourself
You wouldn’t wonder why you hear ‘they don’t deserve you’”

If I knew it all then, would I do it again?
Would I do it again?
If they knew what they said would go straight to my head
What would they say instead?
If I knew it all then, would I do it again?
Would I do it again?
If they knew what they said would go straight to my head
What would they say instead?

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews